VIII класс

Беларуская мова  8 “А” і 8”Б” клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

22.04

Пераклад на беларускую мову тэксту гістарычнай тэматыкі з элементамі апісання. Рэдагаванне тэксту

Маршрутны ліст

§ 46-48 (паўтарыць)

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

 

24.04

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, інтанаванне ў маўленчай плыні, знакі прыпынку.

§50, (правіла с. 240-241, 242, 244-246), пр. 352, 359

Маршрутны ліст

§50, пр. 355

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

06.05

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі, інтанаванне, знакі прыпынку

§51, (правіла с. 247-248), пр. 362, 366, 367

Маршрутны ліст

§51, пр. 365

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

08.05

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі, знакі прыпынку ў іх

§51, пр. 378 (вусна, адказаць на пытанні), пр. 379 (сінтаксічны разбор сказа з адасобленымі членамі)

Маршрутны ліст

§51, выпісаць з твораў мастацкай літаратуры 6 сказаў з адасобленымі членамі; пытанні “Праверце сябе” (с. 261)

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

 

Беларуская літаратура 8 “А” і  8 “Б” клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

22.04

Я.Купала. Паэма “Магіла льва”. Вобразы персанажаў у творы

С. 214-232 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Напісаць сачыненне па адной з тэм

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

29.04

А.Куляшоў “Маці”

С. 232-236 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Адказаць на пытанні вучэбнага дапаможніка, прачытаць байкі К.Крапівы “Ганарысты Парсюк”, “Дыпламаваны Баран”

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

06.05

К.Крапіва “Ганарысты Парсюк”, “Дыпламаваны Баран”

С. 236-240 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Вывучыць байку “Дыпламаваны Баран” на памяць

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru