VII класс

Беларуская мова 7 клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

04.05

Часціца як службовая часціна мовы. Аснаўныя разрады часціц

§ 44 (правіла с. 216),

пр. 318 (вусна), 311, 320 (пісьмова).

§ 43-44, пр. 326

заданні на адзнаку адпраўляць на пошту

05.05

Правапіс часціц. Марфалагічны разбор

§ 45 (правіла с. 220-221), запісаць парадак марфалагічнага разбору с.222,

пр. 328, 331(пісьмова).

§ 45, пр. 325

заданні на адзнаку адпраўляць на пошту

 

Беларуская літаратура 7 клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

29.04

Цётка “Шануйце роднае слова

Чытанне

Складанне тэзісаў, артыкула

заданні на адзнаку адпраўляць на пошту

05.05

У.Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

Чытанне, адказ на пытанні з падручніка

Складанне табліцы “Стравы беларусаў”

заданні на адзнаку адпраўляць на пошту

06.05

У.Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

Чытанне

Складанне кластара “Рысы характару беларусаў”

заданні на адзнаку адпраўляць на пошту