VI класс

Беларуская мова 6 “Б” клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

21.04

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

§ 46 (правіла с. 170-173),

пр. 299, 301, 305

Маршрутны  ліст

 

§ 46 (с. 170-173), пр. 303

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

23.04

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных парадкавых лічэбнікаў

§47, (правіла с. 175-176), пр. 308 (вусна), 309 (вусна і пісьмова), 312

Маршрутны ліст

§47, пр. 313

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

24.04

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных дробавых лічэбнікаў

§48 (правіла с. 178 – 179, с 180-181), пр. 317, 322

Маршрутны ліст

§48, пр. 324 або 325 (на выбар)

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

30.04

Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў

§49 (правіла с. 182-183),

пр. 327, 331

Маршрутны ліст

§49, пр.334

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

05.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

Тэматычная праверачная работа с. 188-189 (па варыянтах)

Маршрутны ліст

Тэматычная праверачная работа (с. 188-189) любы варыянт

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

07.05

Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў па значэнні

§50 (правіла с. 191 - 193), пр. 338, 339 (вусна)

Маршрутны ліст

§50, пр. 340

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

08.05

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

§53 (правіла с.199-204), пр. 348 (вусна), 349 (пісьмова), 351 (пісьмова)

Маршрутны ліст

§53, пр. 353

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

 

Беларуская літаратура 6 “Б” клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

21.04

І.Пташнікаў “Алені”. Вобраз дзяўчынкі Іркі. Напружанасць развіцця сюжэта.

С. 230-251

Маршрутны ліст

Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Чалавек і прырода ў апавяданні”А.Жук “Стары бабёр” (прачытаць)

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

23.04

А.Жук “Стары бабёр” Узаемаадносіны чалавека і прыроды

С. 255-262

Маршрутны ліст

Падрыхтаваць паведамленне “Вобраз старога бабра” Я.Маўр “Багіра” (прачытаць)

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

30.04

Я.Маўр “Багіра” Паводзіны Багіры.  Кампазіцыя літаратурнага твора

С.263-271

Маршрутны ліст

Падрыхтаваць вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання “Беражыце прыроду”

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

05.05

Урок развіцця маўлення. Вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання “Беражыце прыроду”

Маршрутны ліст

 

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

07.05

Байка як літаратурны жанр. Я.Колас “Конь і сабака”

С. 272-273

Маршрутны ліст

Вывучыць байку Я.Коласа “Конь і сабака” на памяць

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru